RESEARCH

 

Images in historical research, media and agency

Tekstvak: Dr. M.M.A. (Marga) Altena

 

Mixed love in popular culture

 

 

2006

 

 

2004

 

2002

 

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

2005

 

 

2003

 

 

 

2003

 

2002

Selected articles

 

‘Powerful Images. Medical Photography as Social Propaganda in the Netherlands (1908)’ Medizin,Gesellschaft und Geschichte 24 (Franz Steiner Verlag Wiesbaden/Stuttgart 2006) 129-150.

’Wat de vrouw vermag: De opkomst van vrouwelijke vakfotografes rond 1900’ Lover 31(2004)2, 8-13.With Steven Wachlin.

'Kopiëren in het Rijksmuseum: De  kopieën van kunstschilder/restaurator Arnold van de Laar (1886-1974)' Bulletin van het Rijksmuseum 50(2002)1, 29-51. With Michel van de Laar.

Her Master's Eye. The representation of Female Factory Workers in Nineteenth Century Photography in the Netherlands' in: Karin Granqvist and  Ulrike Spring (eds.), Representing Gender, Ethnicity and Nation in Word and Image, (Kvinforsk/Center for Women’s Studies and  Women in Research,  University of Tromsö, Tromsö 2001) 147-160.

 

Book contributions and books

 

‘Een duizendkunstenaar in Den Bosch.’ Arnold van de Laar en de Brabantse kunstwereld (1886-1974) (Academische Uitgeverij Eburon, Delft 2016).

‘De keuze van de koningin. Staatsieportretten en de verbeelding  van de monarchie’ in: Coen Tamse (eds.), De stijl van Beatrix (Balans, Amsterdam 2005).

Muzen aan het werk. Vrouwenlevens in de kunsten. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 23 (Aksant, Amsterdam 2003). With  Carolien Bouw, Maartje Broekhans, Elise van Nederveen Meerkerk, Jenny Reynaerts, Willemijn Ruberg and Marlou Schrover (eds.).

Visuele Strategieën: Foto’s en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890-1919) (Aksant, Amsterdam 2003).

'De dokter en het meisje. Klasse en sekse in de medische  fotografie van Louis Heijermans' in: Nelke Bartelings, Anton W.A. Boschloo, Bram de Klerck, Hans Rooseboom (eds.), Beelden in veelvoud. De  vermenigvuldiging van het beeld in prentkunst en fotografie. Leids  Kunsthistorisch Jaarboek 12 (Primavera Pers, Leiden 2002), 389-407.

 

 

2011

 

2009

 

 

 

2008

 

 

2007

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

2019

 

2019

 

 

2017

 

 

 

2015

 

 

2012

 

 

2005

 

 

 

2003

 

2002

 

 

 

1997

Selected articles

 

‘Een geschiedenis die iedereen kende: Het huwelijk van Mia Cuypers met Frederick Taen (1883-1899)’ Migrantenstudies 27(2011)1, 118-144.

‘The Lady and the Indian: Representing an Interethnic Marriage in Dutch and Canadian News Media (1906-1928)’ Borders, Migrations and  Managing Diversity: New Mappings. International Journal of Canadian Studies/Revue Internationale d’Études Canadiennes 38(2009), 120-147.

‘Acceptatie door confrontatie: Het ‘zwart-witte’ huwelijk van Joseph Sylvester en Marie Borchert (1928-1955)’ Tijdschrift voor Geschiedenis 121(2008)1, 22-39.

‘’t Is dan ook geen alledaagsch gezicht, zoo’n paar echte Indianen.’ Een Indiaanse show in Nederlandse kranten en tijdschriften (1905)’ in:  Gemengde gevoelens. Gender, etniciteit en (post)kolonialisme. Jaarboek voor  Vrouwengeschiedenis 27 (Aksant, Amsterdam 2007) 58-83.

‘Een Haagse Dame en een Indiaan. Representaties van een  gemengd huwelijk in Nederlandse en Canadese nieuwsmedia (1906-1928)’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 3(2006)4, 91-117.

 

Book contributions and books

 

Franklin. Een Nederlands bevrijdingsverhaal (ROSE stories Amsterdam, 2019). A graphic novel. With Brian Elstak and Lyanne Tonk.

‘Mixed Romance at the Movies: Towards a Respectful Representation’ in: Rebecca Ann Lind (ed.), Race/Gender/Class/Media. Considering Diversity Across Audiences, Content and Procedures (Routledge, New York 2018) 185-188.

‘A multicultural family drama: media debates on international parental child abduction’ in: Christoph Raas and Melanie Ulz (eds.), Migration ein Bild Geben(IMIS/Osnabrück University/Springer, Osnabrück 2017) 191-214. With Betty de Hart.

‘Gemengde liefde in speelfilms: Hoe westerse vrouwen aan Oriëntaalse liefde ten onder gaan’ in: Stefan Dudink and Liedeke Plate (eds.), Mythen van Gender. Essays voor Willy Jansen (Vantilt, Nijmegen 2015), 173-178.

A True History Full of Romance. Mixed Marriages and Ethnic Identity in Dutch Art, News Media, and Popular Culture (1883-1955) (Amsterdam University Press, Amsterdam 2012).

Het beeld in de spiegel. Reflecties op 25 jaar vrouwengeschiedenis. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 25 (Aksant, Amsterdam 2005). With Maartje Broekhans, Jenny Reynaerts, Kristine Steenbergh, Anna Tijseling and Willemijn Ruberg (eds.).

Visuele strategieën. Foto’s en films van fabrieksarbeidsters in Nederland (1890-1919) (Aksant, Amsterdam 2003).

Sekse en de city: vrouwen en de stad in de lange negentiende eeuw. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 22 (Aksant, Amsterdam 2002). With

Carolien Bouw, Maartje Broekhans, Elise van Nederveen  Meerkerk, Alexandra Paffen, Ariadne Schmidt and Marlou Schrover (eds.).

Het licht van de negentiende eeuw. De komst van de fotografie in de provincie Noord-Brabant (Lecturis, Eindhoven 1997). With Jan Coppens and Steven Wachlin.

Selected articles

 

‘YouTube: The politics and aesthetics of the public dying.’ With Margaret Gibson.

‘The Digital Lives of the Dead: YouTube as a Practice of Cybermourning.’  www.inter-disciplinary.netpublishing id-press/ebooks/cybercultures/

With Margaret Gibson.

Living Pictures, Reviving the Dead: Claiming Ritual and Identity through Posthumous Films.’ Visual Anthropology 25(2012)3, 1-16. With Eric Venbrux.

‘Agencies of the Afterlife: Weblogs and Television Shows on Death in the Netherlands.’ http://www.inter-disciplinary.net/publishing/id-press/ebooks/re-imaging-death-and-dying/

'Making Memories: Agency and Identity in the production of funerary films in the Netherlands.' Mortality 14(2009)2, 159-172.

‘Funerary films, family and filmmakers: memorial films about death in the Netherlands.’ Mortality 14(2009). Conference proceedings DDD9 The social context of Death, Dying and Disposal, 9-12 September 2009, 3.

 

Book contributions and books

 

‘Sites that Cope, Cure and Commemorate: Weblogs of Terminally Ill‘ in: Julia Glahn and Nate Hinerman (eds.), The Presence of the Dead in Our Lives (Rodopi, Amsterdam/New York  2012) 55-76. With Nothando Ngwenya.

‘Tradition, Place and Community in Internet Rituals’ in: Ronald. Grimes, Ute Hüsken and Eric Venbrux (eds.), Ritual, Media, and Conflict (Oxford University Press, New York  2011) 133-163. With Catrien Notermans and Thomas Widlok.

‘Doing the Right Thing? Public Debate on Human Remains in Dutch Museum Collections’ in: Dominik Gross, Julia Glahn, Brigitte Tag (eds.), Abstrakter Tod - Konkrete Leiche, (Campus Verlag, Frankfurt am Main 2010) 187-201. With Sophie Bolt and Eric Venbrux.

‘Television shows and Weblogs as New Death Rituals: Celebrating Life in the Dutch Production “Over my Dead Body”’ in: Dominik Gross, Christoph Schweikardt, Sichtbarkeit des Todes, (Campus Verlag Frankfurt am Main 2010) 129-140. With Eric Venbrux.

'Ghost photography' in: Clifton D. Bryant & Dennis L. Peck (eds),  Encyclopedia of Death and Human Experience. Thousand Oaks: Sage (2009) 514-517.

‘Voor altijd een stralende ster op het web. Digitale herinneringen aan vroeg gestorven kinderen’ in: Eric Venbrux, Meike Heessels and Sophie Bolt (eds.) Rituele Creativiteit. Actuele veranderingen in de uitvaart en rouw-cultuur (Meinema, Zoetermeer 2008) 75-88. With Janneke Peelen.

Moordmeiden en schone slaapsters. Beleving en verbeelding van vrouwen en de dood. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 24 (Aksant, Amsterdam 2004). With Carolien Bouw, Maartje Broekhans, Wim Cappers, Elise van Nederveen Meerkerk, Jenny Reynaerts, Willemijn Ruberg (eds.).

 

Death and identity in films, television shows and weblogs

 

 

t.b.p.

 

2013

 

 

2012

 

2009

 

 

2009

 

2009

 

 

 

 

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

 

 

 

2010

 

 

 

2009

 

 

2008

 

 

 

2004

 

 

 

 

HOME

RESEARCH

TEACHING

ENGAGEMENTS